Bếp từ âm Siemens

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp từ Siemens EH879 ML11

Siemens EH879 ML11

Mua hàng online: Liên hệ Đ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp từ Siemens EH679 MK11

Siemens EH679 MK11

Mua hàng online: Liên hệ Đ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp từ Siemens EH875 ML21E

Mua hàng online: 56.500.000 Đ

Điều khiển bằng cảm ứng TouchSlider Điều khiển nhiệt độ 17 mức năng lượng Riêng vùng cảm ứng với Sprint cho từng bếp Vùng cảm ứng 4 bếp : 2 Vùng cảm ứng bếp : 145 mm Vùng cảm ứng bếp 2 : 210 mm Bếp siêu lớn 280 mm 3 chế độ của các

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp từ Siemens EH679 MN11

Siemens EH679 MN11

Mua hàng online: Liên hệ Đ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp 3 từ Siemens EH685DD11E

Siemens EH685DD11E

Mua hàng online: Liên hệ Đ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp từ Siemens EH651RM16E

Siemens EH651RM16E

Mua hàng online: 35.300.000 Đ

Số bếp: 3 Công suất tối đa: 3300W Lò trái: 24cm – 2200/3300 W Lò phải: 18 cm – 1800/2500 W & 14cm – 1400/1800 W Thiết lập sẵn 17 phương thức nấu Thiết lập an toàn cho trẻ em: Có Điện áp: 220-240V Màu: Đen

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp Từ Siemens EH675FD27E

Siemens EH675FD27E

Mua hàng online: 45.300.000 Đ

Điều khiển bằng cảm ứng TouchSlider Điều khiển nhiệt độ 17 mức năng lượng Bếp có chức năng “Booster” siêu nhanh 3 vùng cảm ứng với Sprint cho từng bếp Bao gồm các công thức nấu ăn và hướng dẫn nhanh chóng để kiểm soát nhiệt độ: fryingSensor Bếp siêu lớn 210, 260, 320 mm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp Từ Siemens EH651MD21E

Siemens EH651MD21E

Mua hàng online: 45.300.000 Đ

Điều khiển bằng cảm ứng TouchSlider 3 khu vực cảm ứng với Sprint cho từng bếp Vùng cảm ứng bếp 1 : 210/260/320 mm Vùng cảm ứng bếp 2 : 180 mm Vùng cảm ứng bếp 3 : 145 mm Điều khiển nhiệt độ : fryingSensor với 4 mức nhiệt độ 9 chương trình kiểm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp Từ Siemens EH631BL18E

Siemens EH631BL18E

Mua hàng online: 23.500.000 Đ

Điều khiển bằng cảm ứng TouchSlider Điều khiển nhiệt độ 17 mức năng lượng Bếp có chức năng “Booster” siêu nhanh 2 vùng cảm ứng với Sprint cho từng bếp : Bếp siêu lớn 280 mm Vùng cảm ứng trung 210 mm Vùng cảm ứng bếp 145 mm 3 chế độ của các chỉ số

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp Từ Siemens EH651FJ17E

Siemens EH651FJ17E

Mua hàng online: 29.500.000 Đ

Điều khiển bằng cảm ứng TouchSlider Sprint vùng cảm ứng với vùng riêng cho từng bếp Công nghệ Booster siêu nhanh tiết kiệm điện Mặt bếp tự động nhận nồi và Chống trầy Bếp tích hợp tính năng chống trào hiện đại nhất 1 Vùng cảm ứng bếp lớn 280 mm 2 Vùng cảm ứng